• TalentCompass inzetten
  • Voor kinderen
  • Voor jongeren
  • Voor volwassenen


Het belang van talenten

Iedereen ontwikkelt in zijn vroege leven bepaalde talenten. Sommige mensen hebben een “wiskundeknobbel”, terwijl anderen een “talenknobbel” hebben. In de komende jaren zullen de talenten van mensen steeds belangrijker gaan worden door veranderingen op de arbeidsmarkt. Steeds minder mensen zullen een traditioneel carrièrepad gaan bewandelen en het aantal zelfstandigen zal toe gaan nemen in de komende jaren.

Specialisatie is hierbij het kernwoord en hierbij zal zwaar worden geleund op de talenten die mensen van nature bezitten. Op dit moment heerst er in het onderwijs een cultuur waarin de talenten die kinderen van nature bezitten, worden geofferd om de dingen die zij juist niet goed kunnen te verbeteren. Met als gevolg een zesjescultuur in het onderwijs.

Hier zal in de toekomst verandering in moeten komen. Van belang is dan hoe we kunnen zien welke talenten een kind bezit om deze optimaal te kunnen ontwikkelen en benutten. Hiervoor is het TalentCompass een perfect instrument. Het TalentCompass kan van dienst zijn bij de ontwikkeling van talenten in het onderwijs en door de caleidoscopische eigenschappen van het TalentCompass kan het Compas ook een steun zijn op de arbeidsmarkt.

Het TalentCompass is gebaseerd op jaren van wetenschappelijk onderzoek en heeft zijn waarde inmiddels meer dan bewezen.

Niet alleen voor kinderen is het vinden en ontwikkelen van hun talenten van belang in de komende jaren, ook voor jongeren en volwassenen kan het fijn zijn een inzicht in hun persoonlijke talenten te krijgen. Voor elke leeftijd is er een Compas beschikbaar.

Bel 06 401 107 95

En maak direct een afspraak

Contact

Heeft u vragen? Neem contact met ons op.