• TalentCompass inzetten
  • Voor kinderen
  • Voor jongeren
  • Voor volwassenen


Ervaringen met het TalentCompass

 

Onze zoon (14jaar) leert op een andere manier dan gebruikelijk is in het onderwijs systeem in onze maatschappij. Hij heeft erg veel moeite met wat hem opgelegd wordt en het manier waarop volgends de geldende normen de aangeboden leerstof moet reproduceren.

 

Het TalentCompass heeft inzicht gegeven in hoe hij informatie verwerkt en op welke manier hij leert en hoe deze manier van leren niet aansluit op de manier waarop er in ons onderwijssysteem onderwezen en getoetst wordt. Hij verwerkt informatie door eerst de informatie te verzamelen en te toetsen op juistheid. Daarnaast leert hij door zelf te ervaren, het zelf uit te proberen om van daaruit te gaan toetsen wat werkt in de praktijk. Deze manier van werken kost er veel tijd en hierdoor duurt het erg lang voordag hij in actie komt. Het in actie komen is een competentie waar hij minder aanleg voor heeft. Hier werd hij wel constant op aangesproken door zijn omgeving, wat erg veel frustratie, irritatie en onmacht opleverde.

 

Door het TalentCompass te doen, kregen wij en hij inzicht in waar zijn talenten zaten. Bij deze talenten hebben we praktische tools gekregen, waardoor we hem aan kunnen spreken op zijn talenten. Door onder andere het juiste taalgebruik wat hem aan spreekt op zijn talenten en hem de ruimte te geven om zijn talenten in te zetten, ook als het meer tijd kost, kunnen we de brug slaan naar in actie komen, zonder dat hij het gevoel heeft dat hij in actie moet komen op een manier die niet bij hem past.

Door deze informatie met school te communiceren, hebben de leerkrachten ook een duidelijker beeld gekregen van hoe onze zoon leert, waardoor er meer begrip is ontstaan.

 

Het TalentCompass geeft een duidelijk beeld en inzicht in hoe je je kind en jezelf funciotneert en heeft voor ons veel begrip en duidelijkheid gegeven in de talenten, strategieën en motivaties van zowel ons kind als van onszelf. Hierdoor is de communicatie en begrip onderling sterk verbeterd en zit hij veel lekkerder in zijn vel en kan hij veel beter functioneren.

 

Ook als ouder zijnde is het een aanrader om het TalentCompass te doen. Door inzicht te krijgen in mijn eigen talenten, strategieën en motivaties heb ik inzicht gekregen in hoe ik functioneer, waardoor ik ook beter en sterken in mijn vel ben komen zitten.

 

Een troste moeder van een 14 jarige zoon.

Bel 06 401 107 95

En maak direct een afspraak

Contact

Heeft u vragen? Neem contact met ons op.