• TalentCompass inzetten
  • Voor kinderen
  • Voor jongeren
  • Voor volwassenen


Zesjescultuur

Recentelijk verscheen een onderzoek van Marie Christine Opdenakker van de Rijksuniversiteit Groningen. Daaruit blijkt dat op de Nederlandse middelbare scholen opvallend vaak rond de zes wordt gescoord. De gemiddelde cijfers veel lager liggen dan bijvoorbeeld in Vlaanderen.

 


De cijfers bevestigen dat in Nederland de zogeheten “zesjescultuur” gemeengoed lijkt. Voor veel leerlingen is een voldoende vaak ook voldoende. Excelleren is er niet bij. Wat volgens Opdenakker ook meespeelt, is dat leerlingen bang zijn om als “nerd”  te worden aangemerkt als zij te hard hun best doen.Verantwoordelijkheid van het onderwijs

We moeten de schuld van de zesjescultuur niet alleen bij de leerlingen leggen. Het onderwijs draagt ook bij. Wanneer kinderen talenten blijken te bezitten op bepaalde vlakken, wordt hier minder aandacht aan besteed. De gewonnen tijd wordt juist besteed aan de vakken waarop het juist minder goed presteert. Gevolg: de vakken die liggen binnen de talenten van de kinderen dalen qua resultaat richting de zes. Terwijl de "slechtere" vakken juist zullen stijgen tot net voldoende...Negatieve gevolgen van de zesjescultuur

Door deze benadering komen kinderen van school met een gemiddelde vaardigheid in verschillende talenten, in plaats van te excelleren in hun natuurlijke talenten. Bovendien: doordat kinderen veel minder bezit zijn met dingen die zij goed kunnen en daarom ook leuk vinden, is het slecht gesteld met de motivatie. 

We kunnen de zesjescultuur een halt toeroepen. Hoe? Door de focus de komende jaren te verleggen naar de talenten van de leerlingen. Kinderen leren zich dan te specialiseren en zullen met meer plezier naar school gaan.

 

Bel 06 401 107 95

En maak direct een afspraak

Contact

Heeft u vragen? Neem contact met ons op.