Het TalentCompass

Als je je kind hebt aangemeld voor de Talentscan van KidsCompas, ontvangt hij een uitnodiging om deze in te gaan vullen bij de KidsCompas-coach. 

Tijdens de Talentscan krijgt je kind telkens twee stellingen voorgeschoteld en moet je kind  kiezen welke van deze twee stellingen hem of haar het meest aanspreekt. Het invullen zal ongeveer dertig minuten in beslag nemen.

 

De Spelanalyse en vragenlijst

Nadat de Talentscan is ingevuld, worden de resultaten hiervan verwerkt en zal op korte termijn een afspraak worden gemaakt voor de Spelanalyse bij jullie in de buurt. Hoe de Spelanalyse precies vorm zal krijgen is afhankelijk van de hulpvraag en de resultaten van de Talentscan.

Op basis van de hulpvraag en de resultaten van de talentscan zal de Spelanalyse op maat worden gemaakt voor het betreffende kind. De Spelanalyse kan uit slechts één, maar ook uit meerdere afspraken bestaan. Wanneer de hulpvraag erop gericht is meer inzicht te krijgen in de talenten van het kind volstaat één sessie.
Voorafgaande aan de spelanalyse vullen ouders de vragenlijst spel speelgoed in.

Voor de Spelanalyse worden kinderen in de leeftijd tussen de 8 en 12 jaar uitgenodigd om in de speelkamer van TalentKids te komen spelen. Het spel wordt geobserveerd en er wordt gekeken naar hoe het kind speelt en wat dit zegt over het kind.

Kinderen vanaf 12 jaar worden eveneens uitgenodigd bij TalentKids, maar zij zullen tijdens een persoonlijk gesprek met een KidsCompas professional gevraagd worden te vertellen wat zij het liefst doen en wat zij vroeger het liefst deden. Ook hierbij zal een bepaalde vorm van spel worden gebruikt, maar in mindere mate dan bij de jongere kinderen. Het spel wordt bij de oudere kinderen vooral ingezet om het plezier van het vertellen te vergroten.

Terwijl de kinderen bezig zijn met de Spelanalyse, wordt van de ouders gevraagd een korte vragenlijst in te vullen.

De Eindevaluatie

Nadat de Talentscan en Spelanalyse voltooid zijn, zullen de resultaten van beide onderdelen worden samengevat in een unieke rapportage van je kind, het KidsCompas. De resultaten en bevindingen van het KidsCompas zullen in een persoonlijk eindgesprek met de ouders worden toegelicht. Er zal dan antwoord worden gegeven op de oorspronkelijke hulpvraag en, indien gewenst, zorgt de coach welke het KidsCompas heeft afgenomen voor een samenvatting met concrete aanwijzingen en aanknopingspunten voor de school van je kind.

Je hebt dan een document in handen dat een caleidoscopisch beeld van je kind geeft, waarin de talenten van het kind duidelijk naar voren komen en dat als handvat kan dienen bij de verdere ontwikkeling en begeleiding van je kind.

Bel 06 401 107 95

En maak direct een afspraak

Contact

Heeft u vragen? Neem contact met ons op.