Wat is het TalentCompass?

Vraag aan een kind wat hij wil en hij gaat stralen. Vraag het aan een volwassene en hij gaat moeilijk kijken  –Harry Starren-

Kinderen zijn van nature onderzoekend en willen graag nieuwe dingen ontdekken en leren. Dit gaat voor kinderen het makkelijkst als ze hierbij voort kunnen borduren op de talenten die zij al bezitten. Maar ken je als ouder “alle talenten” van je kind

Uniciteit van het TalentCompass.

• Het TalentCompass geeft zicht op de unieke talenten, geplaatst binnen de context van de dagelijkse realiteit weer. Hierdoor wordt dus de intrinsieke motivatie (de witte motor) optimaal zichtbaar.

• Het TalentCompass geeft niet alleen zicht op de talenten die aan de buitenkant makkelijk zichtbaar zijn, ze geeft ook zicht op de meer verborgen talenten. Hierbij gaat het om talenten die specifiek in bepaalde omstandigheden naar voren komen. Bijvoorbeeld als het gaat om leren, contact maken met anderen of doelgericht iets voor elkaar krijgen. Zo wordt ook ieder kind door het TalentCompass begeleid naar een gelukkiger toekomst op basis van zijn/haar intrinsieke motivatie.

Het TalentCompass beschrijft:

o          waarom iemand zich gedraagt zoals hij/zij zich gedraagt,

o          vanuit welke motivatie en waartoe iemand zich beweegt,

o          hoe effectief en ineffectief de persoon zijn/haar talenten inzet,

o          wat de leervoorkeuren van de persoon zijn en

o          welke sociale context ideaal is om de talenten van het effectief in te zetten.

Bij het KidsCompas staat het kind centraal. De resultaten zijn niet oordelend en geven geen universele gedragstyperingen weer.  Dit betekent dat de resultaten van een deelnemend kind niet vergeleken worden met een groepsnorm of een populatie van ‘gelijken’  maar beschreven wordt vanuit de drijfveren, talenten en competenties van het deelnemende kind zelf. De acceptatie is hierdoor groot.

De ervaring van het TalentCompass is dat het inzicht beklijft en dat dit inzicht zorgt dat kinderen en ouders  nog meer in hun kracht komen te staan en het geleerde ook in de praktijk implementeren. Dit betekent dat toekomstig succes en persoonlijk functioneel geluk elkaar zullen versterken en dat de inzet van individuele inzichten communicatie en samenwerking binnen het gezin of op school optimaliseert.  

Bel 06 401 107 95

En maak direct een afspraak

Contact

Heeft u vragen? Neem contact met ons op.