Drs. Cathelijne Wijnberg


6711 PT Ede
info@kiddock.nl
06 287 965 38


Drs. Cathelijne Wijnberg

Bij RaisingSmallSouls kunnen kinderen, jongeren en volwassenen ieder op hun unieke, eigen wijze groeien en ontwikkelen. Cathelijne helpt hierbij door talentontwikkeling, therapie, meditaite, tai ji, Yoga, opstellingen en workshops. 

 

Het ontdekken van talenten is belangrijk om zelfbewustzijn en zelfvertrouwen te ontwikkelen. Het gaat er bij talentontwikkeling niet zo zeer om dat je ergens de beste in wordt, maar dat je (als kind en volwassene) wordt wie je bent en wilt zijn. Je wordt je bewust van je talenten en kwaliteiten zodat je kan zijn en handelen vanuit wie je werkelijk bent. Daar horen ook woorden als kern of ziel en zelfs missie of leventsopdracht bij. 

 

Je kunt er, als kind of volwassene, ook voor kiezen (een tijdje) helemaal niets met je talenten te doen. Een talents is van jou, daar heeft niemand (zelfs je ouders niet) iets mee te maken. We proberen er ook achter re komen of er belemmeringen zijn om jouw talenten tot ontwikkeling te brengen. Bijvoorbeeld omdat je denkt dat anderen dat niet goed of raar vinden. Ook verwachtingen die anderen van je hebben kunnen belemmerend werken.

 

Als er probelemen zijn waardoor je een tijdje niet goed in je vel zit, kan therapie je helpen. Je ouder(s) worden dan ook begeleid. 

Maar je hoeft niet slecht in je vel te zitten om te leren groeien en ontwikkelen!

Vooral de ontmoeting met jou, jouw kind en wezenlijk contact is belangrijk.

Samen met het KidsCompas ga ik altijd uit van het prositieve in jouw kind, ook als het lastig gedrag laat zien (wat trouwens net zo vervelend is voor jouw kind als voor de omgeving).

 

Cathelijne is psycholoog, integratieve kindertherapeut en kindermeditatie docent. Zij heeft al meer dan tien jaar ervaring als kinder- en jeugdtherapeut en begeleider van ouders. 

www.raisingsmallsouls.nl